DOLOČBE O VARSTVU PODATKOV/OBVEZNOST INFORMIRANJA

Ker nam je varovanje vaših podatkov zelo pomembno, upoštevamo pri obdelavi vaših osebnih podatkov (npr. osnovnih podatkov) veljavne določbe o varstvu podatkov predvsem Splošne uredbe o varovanju podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju se nahajajo podrobnejše informacije o obdelavah, ki smo jih izvedli:

1. Odgovorni

ALFAMONT Jurij Križnik s.p.,

Teharska cesta 4
3000 Celje
Telefon: 031 859 640  
E-pošta: info@danstudio-celje.si

Čeprav nismo zakonsko zavezani, smo pri uradu za varstvo podatkov imenovali pooblaščenca za varstvo podatkov. Naš pooblaščenec za varstvo podatkov:

Jurij Križnik, Teharska cesta 4, 3000 Celje, info@danstudio-celje.si

2. Pravice prizadetih oseb/pravica do ugovora in preklica/pravica do pritožbe

2.1. Zoper nas imate naslednje pravice glede osebnih podatkov, ki vas zadevajo: 

Pravica do ugovora: Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na proučitvi interesov (6. člen 1. odst. lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov: upravičeni interesi), imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše specifične situacije, kadarkoli vložiteugovor zoper obdelavo. Prosimo vas, da nam v primeru rabe pravice do ugovora pojasnite svoje razloge, zakaj naj vaših osebnih podatkov ne bi več obdelovali, kot smo jih. Preverili bomo dejansko stanje in obdelavo podatkov prekinili oz. jo prilagodili ali pa vam pokazali svoje obvezne varovane razloge in nadaljevali z obdelavo podatkov. Z obdelavo podatkov nadaljujemo tudi v primeru, kadar gre za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Obdelavi podatkov za namene neposrednega oglaševanja in analize podatkov lahko kadarkoli ugovarjate. V tem primeru bomo z obdelavo podatkov prenehali. 

Pravica do preklica: Če ste nam za obdelavo svojih osebnih podatkov podelili svoje soglasje, lahko to soglasjetudi kadarkoli prekličete. S preklicem ni dotaknjena zakonitost obdelave podatkov, ki je bila do preklica že izvedena. 

Če želite navedene pravice uveljavljati, nas o tem kontaktirajte osebno, po telefonu ali pisno.

ALFAMONT Jurij Križnik s.p.,
Teharska cesta 4
3000 Celje
Telefon: 031 859 640  
E-pošta: info@danstudio-celje.si

Prosimo, upoštevajte, da vam lahko damo informacije samo, če dokažete svojo identiteto.

2.2. Če menite, da je obdelava podatkov v nasprotju z veljavnim pravom, ki zadeva varstvo podatkov ali da so bili kršeni vaši zahtevki v zvezi s pravicami glede varstva podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Pritožbe naslovite, prosimo, na avstrijski urad za varstvo podatkov:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

3. Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

3.1. Obisk spletne strani

3.2. Elektronska povpraševanja za stik prek spletne strani

3.3. Piškotki/storitev analiziranja podatkov na spletnih straneh 

Opozarjamo vas, da imate pravico, da lahko iz razlogov, ki izhajajo iz vaše specifične situacije, kadarkolivložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki vas zadevajo, skladno z 21. členom Splošne uredbe o varovanju podatkov.  To velja samo, če je obdelava podatkov potrebna za ohranitev naših upravičenih interesov ali upravičenih interesov tretje osebe (6. člen 1. odst. lit. f Splošne uredbe o varovanju podatkov).

Kako izvesti ugovor, je navedeno pod točko 2.1. 

3.4. Upravljanje strank, računovodstvo, logistika in knjigovodstvo

Razpoložljivost vaših osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev pogodbe oz. izvedbe predpogodbenih ukrepov. Brez teh podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe. 

3.5. Pomoč strankam in trženje za lastne namene

Opozarjamo vas, da imate pravico, da lahko svoje soglasje za pošiljanje obvestil brez navedbe razlogakadarkoliprekličete. S preklicem pa ni dotaknjena zakonitost obdelave podatkov, ki je bila do preklica že izvedena.

Kako izvesti preklic, je navedeno pod točko 2.1. 

4. Informacije o posredovanju informacij v tretje države ali mednarodnim organizacijam

Podatki, ki smo jih obdelali, ne bodo posredovani prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnim organizacijam.